Меню

ПоискКечки көлдүн жээгинде

Кечки көлдүн жээгинде

Гость
Добавил ASkat
22 Дек 2017
Ырдайлы кыргыз ырларын
0 Комментариев

Оценка читателей

ПРОГОЛОСОВАЛО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ: 1 ЧЕЛ.

Жайдын кечи... Иңир кирген чагында,
Келдим көлгө, алган жарым жанымда.
Унчукпастан көл күүлөрүн тыңшаган,
Мага окшогон мүнөзү бар анын да.
Сезип турам билинбеген от чачып,
Жалын ойноп жаткандыгын канында.

Чиркин көл ай, көлгө кумар канабы!
Кыпкызыл от күндүн баткан тарабы...
А чыгыш жак, кара чүмбөт жамынып,
Каптап келет тоолор менен талааны.
Орто ченде Ысыккөлдү аптаптан,
Желпип жатат Кызыломпол шамалы.

Күн уйкуга кетти белем көшүлүп,
Батыш жактаң бүттү нурун өчүрүп...
Көк бетине улам чыккан жылдыздар
Көлгө түшөт жыпжылаңач чечинип...
Муздак шамал, муздак жылдыз түшкөнгө,
Көл баратты чыйрыккандай сезилип...

Көл түйшөлөт... Жатканго деп көл үшүп,
Жакындасам терең сырын бөлүшүп,
Жаңылыпмын... Тээ алыстан толкундар,
Улам бери жээкке жакын келишип,
Айкалыша кучакташа калышып,
Жаткан экен чопулдата өбүшүп...

Шоокумун айт түнкү көлдүн боюнун
Биз тиктейбиз толкундардын оюнун,
Обочороок ойноп жатат жылдыздар,
Ээлеп алып көлдүн терең коюнун.
Андан нары термелүүдө ак куулар,
Бир бирине арта салып моюнун...

Жасап койгон көктүн болуп тирөөчү,
Жатат көлдө аппак тоолор сүрөтү...
Секин жылып кетип барат булуттар,
Селкилердей назик, жумшак мүнөзү.
Бул көл эмес, бир керемет өңдөнөт,
Көчүп келип керме тоолор түнөөчү!

Бул көл эмес, бул бир укмуш керемет,
Айдын нуру тийип турса себелеп,
Аргасыздан ошол нурду ойлойсуң:
Көктөн ылдый көлгө түшкөн жебе - деп...
А толкундар бизден сурап жаткансыйт:
Экөөң мында не келдиңер эле? - деп.

Алар куушуп жээкке жакын келишип,
Шыңк-шыңк күлүп, улам шыкак беришип:
Булар дагы биздей болсун - деди окшойт
Айкалышып өбүшкөндү көрүшүп...
Арга канча, кыналыштык экөөбүз,
Кош жүрөктү коргошундай эритип...

Баа десеңчи, чиркин улуу тирилик!
Биз куунадык сүйүү балын щимирип...
Көшүй-көшүй, көз байланган учурда,
Көк да калды, көл да калды биригип...
Күйүп жанып көктөн түшкөн жылдызга,
Анда-санда асман турду тилинип...
(Жалил Садыков, 21-август, 2006-ж.)
Гость

ASkat

Душа моя озарена неземной радостью, как эти чудесные весенние утра, которыми я наслаждаюсь от всего сердца. Я совсем один и блаженствую в здешнем краю, словно созданном для таких, как я.

Другие статьиОставить комментарий